Zpět na úvodní stránku Nyní také dálkově ! Nejlepší literární portál
 Literatura > počet návštěvníků  © Abeceda 

OBSAH

1) Od starověku ke klasicismu
Starověké písemnictví
 • Egypt
 • Mezopotámie
 • Indie
 • Čína
 • Tibet
 • Japonsko
 • Orientální divadlo
 • Persie (Írán)
 • Řecko
 • Řím
 • Antické divadlo
 • Bible
  +  Arabské písemnictví
  Evropský středověk
 • Duchovní literatura
 • Světská literatura
 • Středověké divadlo
 • Staroslověnská literatura
 • Latinská literatura v Čechách
 • Staročeská literatura
 • Karel IV. a jeho doba
 • Husitské písemnictví
  Renesance
 • Itálie
 • Francie
 • Anglie
 • Španělsko a Portugalsko
 • Německo a další země
 • Čechy
  Baroko
 • Světové baroko
 • České baroko
  +  Komedie dell’arte
  Věk rozumu
 • Klasicismus
 • Osvícenství
  +  Preromantismus
  2) Od buditelů k moderně
  České národní obrození
 • Obrozenecká věda
 • Obrozenecká literatura
 • Obrozenecké divadlo
  +  Lidová slovesnost
  Romantismus
 • Anglie
 • Francie
 • Německo
 • Amerika
 • Rusko
 • Čechy
  +  Karel Hynek Mácha
  Česká literatura po roce 1848
 • Havlíček a Němcová
 • Májovci
 • Ruchovci
 • Lumírovci
  Realismus naturalismus
 • Francie
 • Anglie a USA
 • Rusko
 • Český realismus
 • Česká historická próza
 • Realistické drama
  +   Literární fantazie
  Moderní umělecké směry
 • Prokletí básníci
 • Impresionismus
 • Dekadence
 • Symbolismus
 • Civilismus, vitalismus, unanimismus
 • Anarchisté a buřiči
  +   S.K.Neumann
  +  Fráňa Šrámek
  +   F.X.Šalda
  3) Umění 20. století I
  Avantgarda
 • Kubismus
 • Futurismus
 • Dadaismus
 • Surrealismus
 • Proletářská poezie
 • Poetismus
 • Český surrealismus
 • Imagismus a akméismus
 • Expresionismus
 • Avantgardní divadlo
 • Skupina 42
  +   Jaroslav Seifert
  +   Vítězslav Nezval
  +   Vladislav Vančura
  +   Jiří Kolář
  +   Josef Kainar
  Světová literatura do roku 1945
 • Francie
 • Velká Británie
 • Spojené státy americké
 • Rusko (SSSR)
 • Německo a Rakousko
  +  Orient
  +  Fantazie a dobrodružství
  Česká literatura do roku 1945
 • Obraz 1. světové války
 • Básníci
 • Pátečníci
 • Katoličtí spisovatelé
 • Levicoví romanopisci
 • Pražští Němci
 • Psychologická próza
 • Solitéři
 • Divadlo a film
  +   Pohádkové příběhy
  +   Knihy pro kluky a holky
  +   Karel Čapek
  4) Umění 20. století II
 • Prozatím není k dispozici
 • CD-ROM ELEKTRONICKÁ UČEBNICE LITERATURY

  Nový multimediální projekt pro školy a studenty.
  Komu je učebnice určena?
  Elektronická učebnice literatury je ojedinělý vzdělávací projekt, který je určen žákům, studentům, učitelům a školám. Můžete ji využít v hodinách českého jazyka a literatury, dějepisu i občanské nauky. Oceníte ji během přípravy k maturitě a pomůže vám při přijímacích zkouškách z literatury nebo všeobecného základu. Určitě ji využijí také žáci základních škol, studenti, kteří delší dobu pobývají v zahraničí, vysokoškolští studenti bohemistiky, nevidomí a řada ostatních zájemců o literaturu.
  Co byste měli o učebnici vědět?
  Elektronická učebnice literatury respektuje platné učební dokumenty - vzdělávací programy, osnovy, katalogy požadavků k maturitní zkoušce a rámcové vzdělávací programy. Jako jediná učebnice u nás navíc naplňuje také Seznam klíčových kompetencí pro evropskou vzdělanost, který vydala Evropská unie pro své členské státy! Od dosavadních učebnic se liší obrovským rozsahem (výklady, ukázky, odkazy na kompletní texty literárních děl), atraktivní formou (barevné obrázky, přehledné uspořádání…), didaktickým zpracováním (zajímavé úkoly, doporučená četba, nejlepší internetové stránky k probíranému tématu, tipy na exkurze a filmy…) a především kvalitou obsahu, která je několikanásobně vyšší, než jste byli dosud zvyklí! K jejímu provozu stačí mít nainstalovaný prohlížeč internetových stránek, například Internet Explorer, který je součástí operačního systému Windows.
  Co v učebnici najdete?
  Nejlepší obrázek o Elektronické učebnici literatury si uděláte z ukázkových kapitol, které jsou k dispozici na Internetu. Na jedné internetové stránce najdete zároveň výklady, ukázky z textů, perličky a zajímavosti, barevné fotografie atd. Konec kapitoly je věnován doporučené literatuře, internetovým stránkám k danému tématu, tipům na exkurze a filmy a úkolům pro studenty. To vše je velmi přehledně uspořádáno do tří sloupců. Cizí slova v názvech děl a jména zahraničních autorů jsou doplněna o správnou výslovnost, což je v současných učebnicích spíše výjimkou. Další novinky, které tuto učebnici odlišují od ostatních, jistě objevíte sami… Jsou to například kapitoly věnované písemnictví starověku (včetně náboženských textů), středověkému divadlu, dějinám knižní kultury (písmo, knihy, knihtisk...) atd. Rychlý přesun mezi kapitolami vám umožní navigační proužek.
  Kolik stojí Elektronická učebnice literatury
 • školní a učitelská multilicence: 3.000 za rok
 • školní, učitelská a žákovská superlicence: 20.000 korun za rok
  Objednávky a další informace:
  Abeceda
  Víta Nejedlého 2877, 434 01 Most
  mobil: 775 165 203, e-mail: info@eucebnice.cz


  Platit můžete převodem na účet, nebo prostřednictvím poštovní poukázky typu C či A.

  Cena školní a učitelské multilicence činí 3 000 korun za rok. V rámci této licence si můžete učebnici nainstalovat na všechny počítače ve škole (učebny, kabinety…) a učitelé si ji mohou nainstalovat také na své domácí počítače.

  Cena školní, učitelské a žákovské superlicence činí 20 000 korun. Na rozdíl od předchozí licence si mohou učebnici nainstalovat na domácí počítače rovněž všichni žáci školy.

  Ukázky z Elektronické učebnice literatury si můžete prohlédnout zde: http://www.eucebnice.cz/literatura.

  Citace z posudků recenzentů ministerstva školství
  Přínos [učebnice] pro výuku je velmi vysoký nejen pro žáky a středoškolské studenty, ale také pedagogy, případně i další zájemce, neboť postihuje nejen oblast literatury, ale kultury jako celku.

  Program převyšuje recenzentovi známé podobné programy. Jeho použití může vhodně doplnit výklad učitele i rozšířit možnosti jak získat další souvislosti k probírané látce a celkově může napomoci žákům k lepší systematizaci učiva a k vytvoření si logické historicko kulturní struktury zahrnující základní poznatky nejen z literatury, ale jak již bylo výše řečeno, i z ostatní předmětů - dějepisu, společenských věd, dějin umění a díky cizojazyčným odkazům i z těchto jazyků.

  Výukový software […] je provázán s rámcovými vzdělávacími programy.

  Stavba celého výukového software i dílčích kapitol je vybudována logicky a přehledně s náležitými návaznostmi a souvislostmi, výklad je uživatelsky jednoduše propojen s ukázkami děl a obrazovým materiálem.

  Je třeba vysoce ocenit to, že jednotlivé kapitoly obsahují ukázky z literárních děl, výklady, medailony spisovatelů, úkoly pro žáky, tipy do výuky, tipy na exkurze, filmy, bohaté odkazy na internetové stránky, doporučenou četbu, historické souvislosti, periodizaci, rozsáhlý obrazový materiál.

  Software lze využít jako doplňkový zdroj informací ve výuce dějepisu, občanské nauky, základů společenských věd, estetické výchovy, hudební výchovy, výtvarné výchovy, zeměpisu apod.

  Uživatel nejen nastuduje fakta, ale výrazně se obohatí po estetické stránce (ukázky děl, umělecká díla apod.). Kromě toho je software bohatým zdrojem námětů pro práci v hodinách.

  Software není třeba instalovat, běží přímo z CD-ROMu. Grafická a navigační stránka je přiměřená i nejmladším žákům nebo začínajícím uživatelům. Program patří k moderním, nadčasovým projektům svým obsahem i způsobem zpracování. Vysoce je třeba hodnotit to, že obsahuje velké množství aktuálních informací a odkazů na www stránky rozšiřující celkový přehled uživatele, podporuje i rozvoj práce s informacemi a kreativitu. Mnohé příjemně překvapí maximálně jednoduché uživatelské prostředí a snadná navigace.

  Ohlasy uživatelů Elektronické učebnice literatury
  Elektronickou učebnici literatury používají naši učitelé velmi často a velmi rádi, zejména vzhledem k naší vybavenosti školy multimediálními třídami. Učebnice byla skvělý nápad, úrovní zpracování a faktografickou hutností jedinečná a spolu s odkazy na weby prostě skvělá.

  Na EU (ne Evropské unii, ale Elektronické učebnici) se mi líbí její přehlednost, perfektní zpracování, možnosti práce s textem.

  Na Elektronické učebnici se mi líbí přehlednost i barevné ladění. Výborně jsou zpracovány i odkazy.

  Učebnice je velmi dobrá a praktická, její využití je dlouhodobé. Uvažuji o zakoupení.

  Hlavně se mi líbí odkazy na internetové stránky a doporučená četba k určitému tématu.

  Vaše učebnice se nám velmi líbí.

 • UKÁZKOVÉ KAPITOLY

  Starověké písemnictví
 • Egypt
 • České baroko
 • Karel Hynek Mácha
 • Jiří Kolář
  +  Metodická příručka

 • více než 100 kapitol
 • 1000 stran výkladového textu
 • 5000 stran literárních ukázek
 • 1000 obrázků
 • internetové odkazy
 • úkoly pro žáky
 • tipy na exkurze

  AKTUÁLNÍ CENÍK ZBOŽÍ

  Elektronická učebnice
  literatury

 • školní a učitelská multilicence: 3.000/rok
 • školní, učitelská a žákovská superlicence: 20.000
  Elektronická učebnice
  tvůrčího psaní

 • studijní licence: 550 korun
 • školní a učitelská multilicence: 1.550
 • školní, učitelská a žákovská superlicence: 5.500
  Popis typů licencí

  OHLASY

  Pokud se chcete vyjádřit k ukázkovým kapitolám nebo celé učebnici, můžete vyplnit tento anketní formulář.