Zpět na úvodní stránku Nyní také dálkově ! Nejlepší literární portál
 Tvůrčí psaní > Hra se slovy počet návštěvníků  © Abeceda 

HRA SE SLOVY

Lekce 05
Pro některé autory je literární tvorba zcela zásadní věcí, do které vkládají všechny své city (Mácha), myšlenky (Holan) a kam vytěsňují svoje problémy (Kafka). Ani v případě uvedených autorů toto tvrzení ovšem neplatí stoprocentně. Všimněte si, že o svých skutečných intimních pocitech píší "čítankoví" autoři velmi zřídka. Vlastně je jim vymezena jen velmi úzká část literatury (milostná lyrika), ale i v ní jde často pouze o "vysněné obrazy", protože skutečnost bývá jiná. To, že jde o opravdové city autora básně, vyvozujeme jen z toho, že se rozhodl psát v 1. osobě jednotného čísla. Většinu čtenářů to svádí k tomu zaměňovat autora (skutečného člověka) a vypravěče (postavu, i když třeba není přímo jmenována). U románů psaných ve třetí osobě nebo u divadelních dialogů by nás to vůbec nenapadlo… Vědci už proto nepoužívají ohledně 1. osoby jednotného čísla pojmenování básník nebo autor, ale mluví o "lyrickém subjektu". Literární tvorba je totiž především krásné skládání slov, stejně jako malířství je vlastně "pouhé" skládání barev, které lahodí oku…

Otevřeně to říkají autoři, kteří považují tvorbu za formu hry se slovy. Mezi prvními to byl německý básník Christian Morgenstern, který používal i zcela nesmyslná slova (více si o něm povíme v kapitole věnované literárnímu nonsensu). Jeho báseň VELIKÉ LALULÁ možná znáte:

CHRISTIAN MORGENSTERN: VELIKÉ LALULÁ

Kraklakvakve? Koranere!
Ksonsirýři - guelira:
Brifsi, brafsi; gutužere:
gasti, dasti kra...
Lalu lalu lalu lalu la!

Chandraradar sísajádra
tesku tes py pi?
Vahapádra, pryvešádra
klukpukpici li?
Lalu lalu lalu lalu la!

Sochoškrt sic kalcisumpa
senmemysagart (;)!
Biboň sod: Quocitem Vumpa
Kleso Klaso Klart (!)
Lalu lalu lalu lalu la!

Podobně dadaisté požadovali po umělcích, aby co nejvíce využívali náhodu. Proto doporučovali, aby básník rozstříhal noviny a jednotlivé "verše" své básně postupně losoval z pytlíku… Využití náhody je vidět i v následující básni:

RAOUL HAUSMANN: POSELSTVÍ

Prouž papíru. Padá odnikud na zem.
Potištěn: M R 4, 13 C M.
Černá písmena, bílý papír. Kdo psal to poselství?
Co značí M R ? Proč 4. Co 13 CM. Centimetrů?

Kdo padl pad prouž pap potišť
černými písmeny. Odkudpak padl pád, M R 4.

4 M nebo 4 R? Nebo M 4 a žádné R. Nebo 4 R bez 4 M?
13. Co je 13 C M ? 13? 13! Leč: C M ?
M C, M R, dvakrát M. Snad Merkur Mars nebo
M. M. R. C. 4. 13.

Jaké to poselství se o mne tře Odněkud na
bílém papíře.
Je to psáno ve hvězdách? Obyčejnými písmeny
je to psáno.

Vidím, co psáno jest. 13 M, 4 C, M R.
C 4, C R, C M
M C, 4 R, 13 M.
Jak pak, odKUD?
M, M, m, m -

Také surrealisté, pod silným vlivem psychoanalýzy Sigmunda Freuda, spíše pátrali ve vlastním nevědomí a snech. Jejich hlavní metodou bylo tzv. automatické psaní, kdy člověk píše to, co ho právě napadne, aniž by text nějak vědomě kontroloval:

BENJAMIN PÉRET: PŮJDU CHCEŠ-LI

Byl velký dům
Nad nímž plaval ohnivý potápěč
Byl velký dům
Opásaný kapucemi a zlatými helmami
Byl velký dům
Plný skla a krve
Byl velký dům
Stojící uprostřed močálů
Byl velký dům
Jehož majitel byl slaměný
Jehož majitel byl buk
Jehož majitel byl dopis
Jehož majitel byl chlup
Jehož majitel byl zub
Jehož majitel byl zatáčka
Jehož majitel byl upír
Jehož majitel byl zuřivá kráva
Jehož majitel byl kopanec
Jehož majitel byl tornádo
Jehož majitel byl kymácivá loďka
Jehož majitel byl karmaňola
Jehož majitel byl náhlé úmrtí
Řekněte řekněte mi kde je ten velký dům

Surrealisté navíc vymysleli známou hru, kdy napíšete na list papíru přídavné jméno, přehnete ho a předáte dalšímu člověku. Ten, aniž by viděl, co jste napsali, přidá jméno podstatné a znovu papír přeloží. Další účastník hry napíše sloveso atd. Tuto hru pojmenovali "Vybraná mrtvola" podle počátečních slov první "básně", která vznikla tímto způsobem.

Hravost a tvořivost mají určitě leccos společného a do literatury rozhodně patří!

HRA

Úkol 05
KONSTANTIN BIEBL: AKORD

Spí myrty s mírnými lístky i mírnými stíny
spala stará zahrada jas jasan v snách
rybíz vybízí sny Filipíny

a tráva vstávala zrána na hradbách

Napište text (může jít o prózu i poezii), který bude složen pouze ze slov obsahujících jednu konkrétní samohlásku (například a). Ve výše citované básni si to Kosťa Biebl trochu ulehčil a použil samohlásky dvě…

Pokud by vám to nešlo, zkuste totéž, ale místo jedné samohlásky zvolte souhlásku. Všechna slova ve vašem textu potom musejí na tuto souhlásku začínat…

RADEK SÁRKÖZI: POEZIE

Panenka polibky plýtvala
Pět pěkných pánovi podala
Pověz panenko přece
Proč pusinky pouze pečeš

UKÁZKOVÉ KAPITOLY

Elektronická uč. tvůrčího psaní
  • Hra se slovy

    AKTUÁLNÍ CENÍK ZBOŽÍ